Sunday, 20 December 2020

SEASON'S GREETINGS

Dove

The need these closed-in days
to watch a white bird fly,
its wings a silvered vane
against the slate-grey clouds

suddenly the light 
breaks through
and all the colours of the spectrum
open in an arc across the sky.

(first line from Lorine Niedecker)


Colomen Wen

Yr angen, drwy'r dyddiau cloi,
i edrych ar aderyn gwyn yn codi,
plu arian ei hadenydd
dros y cymylau llwyd-llechi.

Yn sydyn, mae'r haul
yn torri drwodd,
ac mae lliwiau'r sbectrwm i gyd
yn agor fel enfys dros yr wybren.

(diolch i Martyn)


© Mary Robinson 2020


No comments:

Post a Comment